Бијенале Правилник

Почетна/

Правилник

ЈУ Умјетничка школа „Владо Милошевић” Бања Лука

ОСМО МЕЂУНАРОДНО ПИЈАНИСТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ

“БАЊАЛУЧКИ БИЈЕНАЛЕ 2024“

Бања Лука, 21 – 24. мај 2024. године

Осмо међународно пијанистичко такмичење „Бањалучки бијенале 2024“ одржаће се у Концертној дворани Културног центра Бански двор и Концертној сали Умјетничке школе „Владо Милошевић“ у Бањалуци у периоду од 21. до 24. маја 2024. године. Такмичење ће се одвијати у дисциплинама клавир соло и клавирски дуо (за 4 руке или 2 клавира), те клавир за ученике и студенте одсјека музички сарадник – теоретичар и одсјека који имају клавир као обавезан инструмент.

Пријаве за такмичење достављају се најкасније до 8. 5. 2024. године.

ПРАВИЛНИК  ТАКМИЧЕЊА

Члан 1

Такмичење организује ЈУ Умјетничка школа „Владо Милошевић” Бања Лука.

Члан 2

Такмичење се организује бијенално, парним годинама.

Члан 3

Такмичење је међународног карактера.

Члан 4

Учеснике такмичења оцјењује међународни стручни жири састављен од еминентних клавирских репродуктивних умјетника и педагога.

Члан 5

Пријаву за такмичење и уплату котизације такмичари су дужни да изврше до датума који одреди организатор.

Члан 6

У случају отказивања учешћа на такмичењу, износ такмичарске котизације се не враћа кандидату.

Члан  7

Такмичари сами плаћају своје путне и боравишне трошкове.

Члан 8

Организатор ће обезбједити новчане награде побједницима сљедећих категорија:

КЛАВИР СОЛО: IV, V, VI, VII, VIII категорија

КЛАВИРСКИ ДУО: IV, V, VI категорија

НАГРАДА „НЕВЕНА ПОПОВИЋ“ ЗА НАЈПЕРСПЕКТИВНИЈЕГ МЛАДОГ ПИЈАНИСТУ

Члан 9

Ако се догоди да у било којој такмичарској категорији не наступи више од 10 такмичара, организатор неће исплатити новчану награду.

Новчана награда неће бити исплаћена ни побједнику категорије који не наступи на концерту побједника.

Члан 10

У категорији може бити само један побједник категорије. Уколико два или више кандидата имају једнак број бодова, побједником категорије се проглашава кандидат који је млађи.

Такође, у категорији жири има право да додијели само једну специјалну награду.

Члан 11

Такмичари у дисциплини клавир соло програм изводе напамет, а у дисциплини клавирски дуо програм се у свим категоријама може изводити из нота. Категорија клавирски практикум програм изводи из нота.

Члан 12

Такмичара, који прекорачи дозвољено вријеме, жири може прекинути, а оцјењује га на основу изведеног програма до момента прекида.

Члан 13

Бодовање: Број освојених бодова је средња оцјена свих чланова жирија

Специјална награда 100

I награда   95-100

II награда   85-94

III награда   75-84

Похвала   65-74

Члан 14

Члан жирија не може да оцјењује такмичара који је његов ученик. Члан жирија не може да оцјењује такмичара са којим је у сродству.

Члан 15

Број награда није ограничен.

Члан 16

Одлука жирија је коначна и неопозива.

Члан 17

Сви такмичари у свакој категорији добијају диплому, а кандидати који добију мање од 75 бодова добијају похвалу.

САВЈЕТ  ТАКМИЧЕЊА

 1. Дамир Јованић, проф.
 2. Андреа Ботић, проф.
 3. Маја Грумић, проф.
 4. Ивана Рашета, проф.
 5. Јасна Ђуровић, проф.
 6. Дијана Зрнић, проф.
 7. мр Сњежана Поповић Вулета
 8. мр Динко Благојевић
 9. др Дејан Јанковић

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

 1. Дамир Јованић, проф.
 2. мр Сандра Митева Ђорђевић
 3. Андра Ботић, проф.
 4. Маја Грумић, проф.
 5. Ивана Рашета, проф.
 6. Милан Савић, проф.

И ЧЛАНОВИ АКТИВА КЛАВИРСКОГ ОДСЈЕКА ШКОЛЕ

Пријаве за такмичење достављају се најкасније до 8. 5. 2024. године у писаној или електронској форми на адресе:

banjaluckibijenale@gmail.com

или

ЈУ Умјетничка школа „Владо Милошевић“

(ОСМО МЕЂУНАРОДНО ПИЈАНИСТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ „БАЊАЛУЧКИ  БИЈЕНАЛЕ 2024“)

78 000 Бања Лука

Јована Дучића 23

Република Српска

Босна и Херцеговина

Уз пријаву кандидати су обавезни доставити родни лист, фотокопију пасоша за иностране учеснике и потврду о уплаћеној котизацији*.

На уплатници треба навести:

– Назив школе – музичке академије

(или име и презиме такмичара и мјесто)

– Сврха дознаке: Котизација за Бањалучки бијенале

– Прималац: Рачун посебних намјена

–  Рачун примаоца: 5510010001603924

– Врста прихода: 722511

– Општина : 002

– Буџетска организација: 0840001

*Напомена: Такмичари који нису са простора БиХ уплату морају извршити у БиХ прије почетка категорије и примјерак уплатнице доставити на инфо пулт.

КОТИЗАЦИЈА ЗА ДИСЦИПЛИНУ КЛАВИР СОЛО ИЗНОСИ:

30 евра – Преткатегорија, прва и друга категорија

40 евра – Трећа, четврта и пета категорија

50 евра – Шеста, седма и осма категорија

КОТИЗАЦИЈЕ ЗА КЛАВИРСКИ ДУО ИЗНОСИ:

25 евра по кандидату – преткатегорија и прва категорија

30 евра по кандидату – друга, трећа, четврта, пета и шеста категорија

КОТИЗАЦИЈА ЗА КЛАВИРСКИ ПРАКТИКУМ ИЗНОСИ:

30 евра за све категорије

Translate »