Бијенале Пропозиције

Почетна/

Пропозиције

ЈУ Умјетничка школа „Владо Милошевић” Бања Лука
ОСМО МЕЂУНАРОДНО ПИЈАНИСТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ
“БАЊАЛУ
ЧКИ БИЈЕНАЛЕ 2024


Бања Лука, 21 – 24. мај 2024. године

 

Осмо међународно пијанистичко такмичење „Бањалучки бијенале 2024“ одржаће се у Концертној дворани Културног центра Бански двор и Концертној сали Умјетничке школе „Владо Милошевић“ у Бањалуци у периоду од 21. до 24. маја 2024. године (дужина такмичења ће зависити од броја пријављених кандидата). Такмичење ће се одвијати у дисциплинама клавир соло и клавирски дуо (за 4 рукe или два клавира), те клавир за ученике и студенте одсјека музички сарадник – теоретичар.

 

Пријаве за такмичење достављају се најкасније до 8. 5. 2024. године.

 

 

Пријаве за такмичење достављају се најкасније до 8. 5. 2024. године у писаној или електронској форми на адресе:


E-mail : banjaluckibijenale@gmail.com
или

ЈУ Умјетничка школа „Владо Милошевић“
(ОСМО МЕЂУНАРОДНО ПИЈАНИСТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ „БАЊАЛУЧКИ  БИЈЕНАЛЕ 2024“)
78 000 Бања Лука
Јована Дучића 23
Република Српска
Босна и Херцеговина

 

Уз пријаву кандидати су обавезни доставити родни лист, фотокопију пасоша за иностране учеснике и потврду о уплаћеној котизацији.
На уплатници треба навести:

Назив школе – музичке академије
(или име и презиме такмичара и мјесто)

Сврха дознаке: Котизација за Бањалучки бијенале

Прималац: Рачун посебних намјена

Рачун примаоца: 5510010001603924

Врста прихода: 722511

Општина: 002

Буџетска организација: 0840001

*Организатор нема могућност отварања девизног рачуна, па ће такмичари из иностранства уплату моћи извршити по доласку у Бањалуку, у банци или код секретара такмичења.

 

КОТИЗАЦИЈА ЗА ДИСЦИПЛИНУ КЛАВИР СОЛО ИЗНОСИ:
30 евра – Преткатегорија, прва и друга категорија
40 евра – Трећа, четврта и пета категорија
50 евра – Шеста, седма и осма категорија

 

 

КОТИЗАЦИЈA ЗА КЛАВИРСКИ ДУО ИЗНОСИ:
25 евра по кандидату – преткатегорија и прва категорија
30 евра по кандидату – друга, трећа, четврта, пета и шеста категорија

 

КОТИЗАЦИЈА ЗА КЛАВИР СОЛО – КЛАВИРСКИ ПРАКТИКУМ ИЗНОСИ:

30 евра за све категорије

 

 

ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА

 

ДИСЦИПЛИНА: КЛАВИР СОЛО


ПРЕТКАТЕГОРИЈА
кандидати рођени 2015. године и млађи
Програм по слободном избору у трајању до 5 минута

 

ПРВА КАТЕГОРИЈА
кандидати рођени 2013. године и млађи
Програм:
Један став сонатине, сонате (сонатни облик) или варијације
Композиције по слободном избору
Трајање до 8 минута

 

ДРУГА КАТЕГОРИЈА
кандидати рођени 2011. године и млађи
Програм:
Један став сонатине, сонате (сонатни облик) или варијације

Композиције по слободном избору
Трајање до 12 минута

 

ТРЕЋА КАТЕГОРИЈА
кандидати рођени 2009. године и млађи
Програм:
Један став сонатине, сонате (сонатни облик) или варијације
Композиције по слободном избору
Трајање до15 минута

 

ЧЕТВРТА КАТЕГОРИЈА
кандидати рођени 2007. године и млађи
Програм:
Један став сонате (сонатни облик)
Композиције по слободном избору
Трајање до 20 минута

 

 

ПЕТА КАТЕГОРИЈА
кандидати рођени 2005. године и млађи
Програм:
Један став сонате (сонатни облик)
Композиције по слободном избору
Трајање до 25 минута

 

 

ШЕСТА КАТЕГОРИЈА
студенти прве и друге године академије
Програм:
Један став сонате (сонатни облик)
Композиције по слободном избору
Трајање до 30 минута

 

СЕДМА КАТЕГОРИЈА
студенти треће, четврте и пете године академије
Програм:
Један став сонате (сонатни облик)
Композиције по слободном избору
Трајање до 35 минута

 

ОСМА КАТЕГОРИЈА – УМЈЕТНИЧКА КАТЕГОРИЈА 

(БЕЗ СТАРОСНЕ ГРАНИЦЕ)

Програм:

Композиције по слобдном избору

Трајање до 40 минута

 

ДИСЦИПЛИНА: КЛАВИРСКИ ДУО (ЗА 4 РУКЕ или 2 КЛАВИРА)


ПРЕТКАТЕГОРИЈА кандидати рођени 2015. године и млађи
Програм:
Композиције по слободном избору
Трајање до 5 минута

ПРВА КАТЕГОРИЈА кандидати рођени 2012. године и млађи
Програм:
Композиције по слободном избору
Трајање до 8 минута

ДРУГА КАТЕГОРИЈА кандидати рођени 2009. године и млађи
Програм:
Композиције по слободном избору
Трајање до 10 минута

ТРЕЋА КАТЕГОРИЈА кандидати рођени 2006. године и млађи
Програм:
Композиције по слободном избору
Трајање до 15 минута

ЧЕТВРТА КАТЕГОРИЈА кандидати рођени 2003. године и млађи
Програм:
Композиције по слободном избору
Трајање до 20 минута

ПЕТА КАТЕГОРИЈА кандидати рођени 2000. године и млађи
Програм:
Композиције по слободном избору
Трајање до 25 минута

 

ШЕСТА КАТЕГОРИЈА –УМЈЕТНИЧКА КАТЕГОРИЈА

(БЕЗ СТАРОСНЕ ГРАНИЦЕ)

Програм:

Композиције по слободном избору

Трајање до 30 минута

 

 

ДИСЦИПЛИНА  КЛАВИРСКИ ПРАКТИКУМ

Ученици и студенти теоретских одсјека и одсјека који имају клавир као обавезан инструмент

 

ПРВА КАТЕГОРИЈА – ученици првог и другог разреда СМШ

Програм:

Композиције по слободном избору

Трајање до 6 минута

 

ДРУГА КАТЕГОРИЈА – ученици трећег и четвртог разреда СМШ

Програм:

Композиције по слободном избору

Трајање до 10 минута

 

ТРЕЋА КАТЕГОРИЈА – студенти прве и друге године теоретског одсјека

Програм:

Композиције по слободном избору

Трајање до 13 минута

 

ЧЕТВРТА КАТЕГОРИЈА –  студенти треће, четврте и пете године теоретског одсјека

Програм:

Композиције по слободном избору

Трајање до 16 минута

 

 

Напомена:

  • Такмичари у дисциплини клавирски практикум програм изводе из нота.
  • Уколико такмичар изводи варијације, варијације морају бити самостално дјело.

 

 

 

 

Translate »